יום ראשון, 13 במאי 2012

אבל אמרתי לך שאני אוהב אותך בחופה!בעבודת ה' צריך לחדש את נקודת הבחירה שוב ושוב כל פעם מחדש.

כפי שלמדנו בשעורים בנושא התבוננות על פי הקבלה, עם כבוד הרב אדם סיני, אסור לאדם להיכנס למצב מכני בלבד בעבודת ה'. כי ההרגל הוא דבר מגונה מאד והוא פוגם מאד את הטעם הפנימי והבחירי של הקשר לה', ולמעשה, רק כשהאדם בוחר, הוא ממצה את מדרגת האדם שבו.

כלומר, מצד אחד צריך לעבוד את ה' בצורה קבועה, ואף המעשים הקבועים צריכים להיות לאדם כהרגל קבוע, אך מצד שני בתוך ליבו פנימה חייב האדם להפעים כל פעם מחדש לגמרי את הנקודה של הבחירה החדשה בקשר לה'.

כמו שבאהבה כולנו מבינים שלא מספיק שהבעל יאמר לאישתו פעם אחת בחופה - "אני אוהב אותך עד להודעה חדשה..." אלא היא מצפה ממנו שבכל פעם מחדש הוא יגיד לה שהוא אוהב אותה ויראה לה את אהבתו בצורה פנימית ואמיתית, כך האדם בעוסקו בבניית קשר של אהבה לבורא – צריך כל פעם מחדש לבחור מבפנים באמונה בה' ובעבודה  בדרכי התורה.

אם האדם לא בא מתוך גישה כזאת לעבודת ה' אזי היא הופכת לדבר קבוע ואוטומטי בלבד בלי רגש יהודי. וכמו במשל הקודם, מה תאמר אישה שבעלה מצד אחד עובד הרבה כדי להשיג פרנסה ואף פועל הרבה בצרכי הבית עצמו, אך מצד שני מוכן לכעוס על אישתו ובניו ולא מבטא כלפיהם שום רגש של אכפתיות ורצון אמיתי של אהבה? האם אישה תהיה מוכנה לחיות עם בעל כזה?
כך גם אבינו שבשמים. הוא מצידו מוכן להשקיע הרבה בקשר עימנו, אך הוא מצפה שנעבוד כדי לאהוב אותו מתוך בחירה אמיתית. ולא מתוך הרגש ואי אכפתיות.

ועל זה צווח הנביא ישעיה ואומר –
א,יא לָמָּה-לִּי רֹב-זִבְחֵיכֶם יֹאמַר יְהוָה, שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים; וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים, לֹא חָפָצְתִּי.  א,יב כִּי תָבֹאוּ, לֵרָאוֹת פָּנָי--מִי-בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם, רְמֹס חֲצֵרָי. וכו' עיין שם.

יהי רצון שנזכה באמת להפעים בליבנו כל פעם מחדש את האמונה בהשי"ת וכך להשכין את אהבת ה' בליבנו באמת.

דוד ישי שמואל

לפרטים אודות הלימוד – 0503143333  hasulam.co.il

יום רביעי, 9 במאי 2012

רשב"י - תן לנו עוד גשמיות רשב"י

הרב אדם סיני שליט"א בהדלקת המדורה המסורתית בל"ג בעומר תש"ע

בכל פעם מדהים לראות, כיצד מושכת אליה הילולת רבי שמעון במירון מאות אלפי מאמינים הגודשים את האתר הקדוש. 

בכל פעם מדהים לראות, איך אותם אנשים שניגשים במירון לרשב"י, בבקשה לעזרה או לרפואה או לסיוע, לא מוכנים ללמוד את תורתו, המיוצגת בספר הזוהר והפנימיות. 

זה פשוט פרדוקס. 

בואו נבין קצת מדברי הגמרא מה רשב"י מייצג, ומה עשו ממנו היום:

מובא במסכת שבת:
"ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום? דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו - לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו: יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק - יגלה לציפורי, שמעון שגינה - יהרג".
כלומר רואים אנו, כי רבי שמעון, אינו מאמין לרומאים בכך שהם מפארים ומשכללים את ארץ ישראל, כי כל מה שעושים, עושים למען עצמם!!!

רשב"י, מתנגד לדרך של רומא, שרומא מייצגת את צד אדום, צד עשיו, שרוצה לקבל לעצמו, צד האגו, ויוצא בצורה נחרצת נגד קבלה עצמית. כך גם כל כתבי הקבלה והפנימיות, מלאים במסרים, שעל האדם להגיע למדרגה של משפיע, נותן, אוהב חינם, עובד שלא על מנת לקבל פרס, עובד לשמה. 
וכיצד אדם יגיע למסרים אלו, אם לא מוכן לקרוא בזוהר, או לקרא בפנימיות התורה??
אז באים למירון, ורק מבקשים על עצמם. מבקשים, רשב"י תן לי עוד גשמיות. בעל הסולם אמר שאנו רואים שהילולא של רבי שמעון בר יוחאי, כל העולם בא. ורשב"י זועק הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, היינו תעזבו אותי בשקט , ותתחילו ותלמדו תורתי שהיא פנימיות התורה וזוהר הקדוש, ובפרט כיום שהתגלה, ביאור השווה לכל איש מפי ספריו של בעל הסולם.

האם אתה מוכן להתחיל ללמוד זוהר ופנימיות בזכות רשב"י, או שאתה רוצה רק לקבל לעצמך?
צור קשר אם כן - 0503143333 או hasulam.site@gmail.com
בשמחת הילולת רשב"י ול"ג בעומר
ניר לפידות
רוקדים מסביב למדורה - קהילת הסולם

יום שני, 7 במאי 2012

מה אתה מחפש (2)


הנשמה זוהי הנקודה שחבויה בתוך האדם וצועקת ומבקשת ודורשת את חלקה בכל המשחק הזה של החיים.
מה היא מבקשת? את הקשר לה' היא מבקשת! לא את האור - הבורא אחראי לתת את האור, אך היא מבקשת את הצד שהיא צריכה לתת - את האהבה אליו.
לפעמים היא תבקש את הגדלת הכלי עצמו, כלומר תשכלל את הרצון שלה לאור -  אך כדי שיהיה לה על מה להכיל את האהבה. כי ע"י המתנה אפשר להחשיב יותר את נותן המתנה.
אבל אם יבוא אור מהבורא או לא - זה כבר עניין של הבורא עצמו.

לא עלי מוטלת העבודה לקבל את האור אלא עלי מוטלת בעיקר העבודה להגדיל את אהבת הבורא ואח"כ להגדיל גם את הכלים עצמם - אבל לתת את האור - זהו כבר תפקידו של הבורא, טוב שנסמוך עליו בעניין זה, את זה הוא הבטיח לנו כבר, את התענוג והאושר הנצחי הבורא מאד רוצה לתת לנו אך הוא מחכה שנבנה כלים מתוך אהבה אמיתית. כדי שיהיה קשר כנה, נכון, חם ואוהב בין הנברא לבין אביו שבשמים.


לשם צריך לכוון את כל חיינו, גם אם לא תמיד רואים איך ומה זה קשור לתשוקות הפנימיות שמתעוררות בנו לפעמים- צריך להאמין לרבותינו הקדושים ובמיוחד לאור כל מה שכתבו לנו גדולי החסידות, שבעצם כל הרעש הזה זוהי צעקת הנשמה שרוצה את הקשר למלכה.

אז מה נעשה? אהבת ה' זה הרי דבר כל כך רחוק ונראה כמעט בלתי ניתן להשגה, איך באמת נגיע לשם?
בשביל כל אחד מאיתנו המאמין בכך ורוצה להגיע לכך - נכתבה התורה הקדושה, על כל הוראותיה ודרכיה. זוהי הדרך היחידה להגיע לאהבת ה'. לשם כך יש לנו את חכמת הקבלה, שנותנת לנו את עיקרי האמונה בצורה פנימית, ומלמדת אותנו את הכללים הרוחניים הנצחיים איתם דרכם אפשר להכיר את דרכי הקב"ה.

עיקר דרכי התורה הם ג': ההתבטלות לחז"ל ולרבותינו הקדושים, אהבת ישראל ואהבת חברים והליכה בדרכי התורה הן מצד לימוד התורה והן מצד שמירה על ההלכות המצויים בה.

אבל כאן באתי לעמוד על הנקודה שנאמין ונדע שזה מה שנפשינו מחפשת - את הקשר האמיתי לה' ית'.
לשם צריכים להיות מכוונים כל משאות חיינו.
זוהי האמת - ולשם צריכה להיות מכוונת נפשינו.

להצטרפות לדרך אמיתית זו וללימוד בנושא – hasulam.co.il

באהבה
דוד ישי שמואל


יום ראשון, 6 במאי 2012

מה אתה מחפש (1)הנה, כשאדם הולך בזה העולם, מרגיש הוא את נפשו שצועקת ומתפרצת לעיתים, אף שמחה לפעמים או להיפך – עצובה מאד, ואינו יודע מה היא באמת מבקשת.

כלומר, מרגיש האדם שנפשו מחפשת ורוצה משהו אך בדרך כלל האדם לא יודע מה היא מבקשת.

לפעמים האדם כבר לא יודע מה לעשות, אינו מבין מה הוא רוצה מעצמו. לפעמים הוא פשוט מרגיש רצון גדול וחושב שאת הרצון הוא יפיג באיזו סיגריה או שפשוט הוא חושב שהוא רק רוצה לאכול או לשתות וזה בעצם מה שביקשה נפשו.

אבל לעיתים הוא שם לב, בכל מיני צמתים חשובים בחיים, שלא את הדברים המזדמנים נפשו מחפשת.
כי לפעמים אדם רואה שגם כשהכל טוב, והוא בריא ויש לו אישה וילדים וכסף וכל מה שהוא חיפש וגם אז לא נוח לו מבחינה נפשית, גם אז הוא רואה שנפשו לא רגועה ורוצה עוד ועוד, וגם כשהוא נותן לה את התאוות שנראה לו שהיא מבקשת - היא רוצה עוד.
ולעומתו הוא רואה שיכול להיות אדם שיש לו פחות נכסים גשמיים ובכל זאת הוא נינוח מבחינה נפשית - ואז שוב הוא שואל את עצמו - מה בעצם נפשי מבקשת - לאן היא רוצה שאקח אותה, מה עוד לא עשיתי בשבילה???


אלא, שחשוב מאד שנבין שנפשינו באה ממקורות עליונים ורוחניים מאד, כפי שמלמדת אותנו חכמת הקבלה. זה לא סתם נפש לא ברורה שקיימת באדם ומפריעה לו ורק רוצה להטריד את מנוחתו, אלא צריך להאמין, כפי שהורה לנו הבורא ית', ע"י חז"ל, שבכל יהודי ישנה נשמה קדושה.

אם נבין מהי אותה נשמה ומה תכליתה - נבין גם מה היא מבקשת.

הגדרתה של הנשמה היא - התלבשות של אור בכלי, עפ"י דברי בעל "הסולם"
הבורא ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראיו, כפי שהורו לנו חז"ל, אלא שהנברא צריך להכין את הכלים הראויים כדי  שיוכל לקבל את האור והתענוג מהבורא.

כי כדי שלא תהיה בושה בקבלת האור (נהמא דכיסופא בלשון הקבלה) מהבורא צריך לייצר כלים של אהבה לבורא.

ואז, כשיש קשר של אהבה לבורא, אפשר לקבל את כל האור מהבורא בצורה מלאה ושלימה - כי אז כל הקבלה הזאת באה מתוך השמחה מהקשר לה' ית'.

כמו בזוגיות, כשאדם הולך למתעדה עם אישתו, אין הוא רוצה שאישתו תוכל את האור באנוכיות בלי קשר אליו, ועוד שדרך זו מביאה לבושה מנותן המתנה, אלא רוצה הבעל שאיתו תהנה, ותהנה הרבה אבל מתוך הקשר איתו, מתוך האהבה הגדולה השוררת ביניהם - יתרבה ויתקבל האור בכלים הראויים.
כי רצון לאור בדרך כלל כבר יש - רק צריך שגם יהיה אהבה לנותן האור.


נשמה שלימה היא אותה אחת שכבר באהבה שלימה לה' ית' ורוצה את האור, שכל זה הצד של הכלי עם כוונה נכונה - ומתוך כך היא נהנית מזיוו ואורו של הבורא.

הנשמה שיש בכל יהודי זוהי רק נקודת פוטנציאל של נשמה אבל עוד לא ממש מושגת.

כל החיים להגדיל ולשכלל את נקודה זו של הנשמה.